Dersom dette er bygningsmasse som inngår i grunnlaget, skal eiendomskattetaksten justeres. Som med nybygg er det eiendommens tilstand per 1. januar som gjelder, slik at endringen gjøres gjeldende fra 1. januar året etter. Slike endringer gjør kommunen når det er gitt ferdigattest på rivingen. Dersom du mener revet areal fremdeles er med i grunnlaget kan det skyldes at det ikke foreligger ferdigattest. Siden riving er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven må det søkes om tillatelse i forkant av arbeidet.