Eiendomsskattelovens regler sier at det er eiendommens tilstand per 1. januar som gjelder dersom taksten skal justeres. Dette betyr at ny bygningsmasse først vil inngå i grunnlaget som danner eiendomsskattetaksten 1. januar året etter du er ferdig med byggeprosjektet. Dersom du får ny takst på eiendommen din vil du motta en egen orientering om den nye taksten og klageadgang på taksten.