Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med likningsverdien på eiendommen. Eiendomsskattetaksten er en kommunal takst som brukes for å beregne eiendomsskatt, mens likningsverdien er fastsatt av Skatteetaten for å beregne eventuell formueskatt til staten. Faktorene som legges til grunn ved beregning av likningstakst er forskjellig fra de som kommunen bruker ved beregning av en eiendomsskattetakst. Skatteetatens informasjon om likningsverdi på boliger