Man benytter en sjablon, hvor det er fastsatte verdier per kvadratmeter, som multipliseres med det antall kvadratmeter en har med bolig, hytte, uthus/garasje, tomt eller andre bygninger. Sjablonverdiene er fastsatt av sakkyndig takstnemnd. Denne verdien, multiplisert med sonefaktoren vil gi et forslag til eiendomsskattetakst.