Siden markedsverdien vil variere med beliggenhet i kommunen utarbeides det et sonekart som er med på å ta hensyn til de varierende markedsverdiene. For eksempel vil en gjennomsnittsbolig i Bekkelaget ha høyere markedsverdi enn tilsvarende stort hus i Vallset eller på Tangen. På lik linje vil ei hytte langs Mjøsa ha høyere verdi enn tilsvarende hytte med beliggenhet i en av allmenningene. De ulike sonefaktorene vil vises i sonekartet. Sonefaktoren tas hensyn til i takstfastsettelsen.

Sonekart (PDF, 3MB)