For 2022 er den generelle skattesatsen 4,9 ,men for tomter bebygd med bolig- eller fritidsbolig er promillesatsen 4,0