Eiendomsskattetaksten er den verdien eiendommen i sin helhet er verdsatt til. Eiendomsskattettaksten skal ikke være høyere enn markedsverdien på eiendommen, det vil si den summen eiendommen kan selges for ved et fritt salg. Det er sakkyndig takstnemnd som vedtar denne taksten.