Alle barn og unge har rett til en god og  trygg oppvekst.

Barneverntjenestens jobb er å gi hjelp og støtte til barn, unge og familier når det er vanskelig hjemme»

Her kan du bestille en digital time enten på telefon eller video

Barnevern