Områdereguleringer

Områderegulering brukes av kommunen, der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.

Siden er under oppbygging