Skal du bruksendre?

Skal du bruke bygget eller deler av det til noe annet enn det du gjør i dag? Ønsker du å gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? Eller ønsker du å gjøre kontor om til bolig? Dette kalles bruksendring.

Bruksendring er når bruk, formål eller funksjon endres i forhold til den bruken som allerede er tillatt. Det skal tas hensyn til hva slags formål reguleringsplanen stiller opp, og det skal tas hensyn til omgivelser, som trafikk, åpningstider osv.

Du må alltid søke om bruksendring. Husk at det stilles krav til bokvalitet.

 

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:                            SØK MED HJELP AV FAGFOLK

  • I forbindelse med etablering leilighet eller sekundærleilighet (ny boenhet, for eksempel til utleie)
  • Endring av bruk (for eksempel fra kontor til bolig eller fra bolig til forretning)

 

Du kan søke på egenhånd dersom:                                      SØK PÅ EGENDHÅND

  • Ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende leilighet eller branncelle
  • Forutsetter at du ikke utfører søknadspliktige tiltak i bærende konstruksjoner (for eksempel pigging av gulv)