Vil du bygge terrasse?

Med terrasse mener vi en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terreng.

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:   

  • Over 50 m²
  • Takterrasse                                     

SØK MED HJELP AV FAGFOLK

 

Du kan søke på egenhånd dersom:  

  • Mellom 15 m² og 50 m²  og ligger mer enn 0,5 m over bakken

SØK PÅ EGENDHÅND

Her gjelder avstandskravet på 4 m fra nabogrense.

 

Du trenger ikke å søke dersom:

  • Terrassen eller plattingen ligger inntil 0,5 meter over bakken og er inntill 50 m² stor.

En slik terrasse eller platting omfattes ikke av avstandskravet, og kan plasseres nærmere nabogrense enn 4 m.