Vil du endre fasaden?

Endring på boligens yttervegger eller endringer på bygningsens utseende. Det kan være skifte av kledning, fasademateriale eller taktekkingsmateriale, skifte av vinduer eller dører, eller bygging av karnapper.
 

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:    SØK MED HJELP AV FAGFOLK

  • Bygningens karakter endres. Alminnelig forståelse av hva som menes med 'bygningens karakter' er ofte knyttet til stilarter
  • Endringer på bygninger knyttet til en bestemt tidsepoke eller stilart kan ha vesentlig betydning for byggets eksteriørkarakter. Det vil si at det samme tiltaket, for eksempel innsetting av vindu, kan være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt avhengig av byggets arkitektoniske egenverdi

 

Du trenger ikke å søke dersom:

  • Utskifting, innsetting eller fjerning av vindu og dør. Tiltaket må ikke være i strid med lovmessige krav til lys, rømning eller brannsikkerhet
  • Du skal skifte tak, men vær klar over at det kan være søknadspliktig dersom det medfører at taket heves
  • For mindre endringer på bevaringsverdig bebyggelse gjelder spesielle regler, send skriftlig forespørsel til post@stange.kommune.no for avklaring av eventuell søknadsplikt.