Vil du bygge tilbygg?

Tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate. Tilbygg plasseres inntil eksisterende bolig, til forskjell fra påbygg som plasseres oppå eksisterende bolig.

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:   

  • Samlet bruksareal eller bebygd areal over 50 m²
  • Eller tilbygget skal inneholde en egen boenhet

SØK MED HJELP AV FAGFOLK

 

Du kan søke på egenhånd dersom:    

  • Samlet bruksareal eller bebygd areal er mellom 15 m² og 50 m²   
  • Tilbygget inneholder rom for varig opphold
  • Tilbygget ikke inneholder en egen boenhet

SØK PÅ EGENDHÅND

 

Du trenger ikke å søke dersom:      

  • Samlet bruksareal eller bebygd areal er inntil 15 m²
  • Tilbygget ikke inneholder rom for varig opphold
  • Tilbygget har en avstand på minst 4 m fra nabogrense

Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti, søppelskur eller ved- og sykkelbod.