Du har rett til å klage på alle vedtakene vi fatter.

Klagen sendes til Stange kommune. Husk å merke tydelig hvilken sak det gjelder og hvilket vedtak det klages på. Klagen skal likevel adresseres til Fylkesmannen. Klagen behandles enten administrativt eller politisk.

Klagen forberedes av plan, bygg og oppåmling. Det vil si at vi først vurderer om klagen juridisk sett er en klage, deretter ser vi hvorvidt klagen gjør at vi skal endre det opprinnelige vedtak. Gitt at klagen tas til følge, fattes det nytt vedtak som kan påklages. Tas klagen ikke til følge, oversender vi klagen til fylkesmannen for endelig vedtak. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages.

Se her for mer informasjon.