Du vil få tilsendt brev med informasjon om saksbehandling og gebyr, så snart din byggesøknad er registrert hos oss.

Dersom søknaden mangler dokumentasjon, vil du få brev om hva du må ettersende.

Deretter fattes et vedtak. Se hvor lang tid det tar før vedtak fattes