Gebyret for søknader om tillatelse til tiltak m.v. faktureres etter gjeldende « gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn m.v.».

Gebyret blir fakturert etter at vedtaket er gitt.

Se priser og betalingssatser på denne siden