Komplett søknad

Saksbehandlingstiden regnes fra den tiden søknaden er komplett.

Rask behandling betinger at søknaden er godt nok belyst. Vi anbefaler derfor at du bruker tilstrekkelig tid til å kvalitetssikre søknaden før du sender den inn.

En komplett søknad er en søknad som inneholder den informasjonen virksomheten trenger for å fatte et vedtak. 

I plan - og bygningsloven § 21-7 får du mer informasjon om tidsfrister i forbindelse med saksbehandlingen. Saksbehandlerforskriften (SAK)§ 7-1 sier følgende om tidsfrister for kommunens og klageinnstansens saksbehandling.