Nedenfor er vist studier, utredninger, analyser mv som utgjør bakgrunn for vedtatte planer og program:

  • Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar (2009)
  • Hamars rolle som regionsentrer (2010)
  • Plansmie på Tangen, sluttrapport (2013)
  • Status og utfordringsdokument (2011)
  • Barnetråkkregistering, Stange ungdomsskolekrets (2013)
  • Fjernvarme (2013)
  • Fortettingsanalyse Sandivka (2008)
  • Notat om grønnstruktur i området Ottestad - Stangebyen (2004)
  • Estetikk, utkast til retninglinjer (2004)
  • Stedsanalyse Tangen (2001)