Hjelp når du selv, et familiemedlem eller en venn har fått kreft

Det er ofte mye usikkerhet rundt en kreftsykdom, og det er mange spørsmål som krever svar når den rammer. Derfor har Stange kommune en kreftkoordinator som kan hjelpe. Hun heter Unn Torill Tveitane, og treffes på telefon 93 44 68 11.

Hvem som helst kan ta kontakt, enten du selv er syk, er familie eller pårørende til en som har fått kreft, venner, fastlege, eller spesialisttjeneste. Dette er et tilbud til alle, og det trengs ingen henvisning. Alle får svar.

Barn og kreft

Barn er særlig sårbare, både som pasienter eller når mor, far, søsken eller andre som står dem nær får kreft. Kreftkoordinator kan være et bindeledd mellom familien og skole, SFO, barnehage og helsestasjon hvis det er behov for det. Ingen spørsmål eller behov er dumme, unødvendige eller for små. Unn Torill vil forsøke å svare på alle, eller hjelpe deg å finne dem som har svarene.

Kreftkoordinatoren kan hjelpe deg med:

 • Råd og veiledning om diagnose, behandling, rehabilitering, lindre symptomer og smerter, og omsorg ved livets slutt.
 • Bindeledd mellom familien og skole, SFO, barnehage og helsestasjon
 • Finne fram til tjenestetilbudene du trenger
 • Samordne tilbud til kreftsyke og pårørende, og være et bindeledd mellom ulike tjenester i og utenfor kommunen
 • Det du lurer på om kreftsykdom

Kreftkoordinator samarbeider tett med:

 • Spesialisthelsetjenesten
 • Kreftsykepleiere og palliative sykepleiere både i hjemmesykepleiedistriktene og på Lindrende enhet ved Ottestad Helse- og omsorgssenter.
 • Fastlegene
 • Hjemmesykepleien
 • Ergo- og fysioterapeuter
 • Stangehjelpen
 • Helsestasjonen
 • Tjenesteenhet for tildeling av tjenester i kommunen
 • Nav

Kreftkoordinator i Stange kommune ble startet som et prosjekt i samarbeid med Kreftforeningen i 2014. Unn Torill Tveitane har kontor på Stange rådhus.