Stange kommune har avtale med 20 fastleger. Disse har kontorer på følgende plasser i kommunen:

Navn

Telefon/faks

Legene

Stange legesenter

Stange helsesenter

2335 Stange

Tlf.

Fax

62 57 40 00

62 57 40 01

Magnus Selmer
Roar Fretheim
Sindre Hallem
Brynjulf Johnsen
Maria Skalleberg

Romedal legesenter

Romedal helsesenter

2334 Romedal

Tlf

Fax

62 58 89 90

62 58 89 91

Jordis Pötzl-Obytz
Stefan Obytz
Trygve Julian Moe 
Hasib Shah 

Tangen legesenter

Tangstubakken 2

2337 Tangen
 

Tlf

Fax

62 58 22 00

62 58 25 99

Yasir Manzoor
Mustafa Sattar 

Åkersvika legesenter

Postboks 127, Vikasenteret

2312 Ottestad

Tlf

Fax

62 57 38 50

62 57 38 51

Sissel Vangen
Bent H Lindberg
Kjell-Petter Tønnessen
Ola Karlsen

Ottestad legesenter

Postboks 111
Tunbekkvegen 2

2312 Ottestad

Tlf

Fax

62 58 58 58

 

Hanne Dinesen
Liv Marit Solli
Lars Mørkved

Drengestua legesenter

Ingrid Semmingsens veg 6
2312 Ottestad

 

 

62782970

Endre Balasz
Simon Davis