NØDNUMRE

 

 

 

 

 

 

 

KRISETELEFONER

Alarmtelefonen for barn og unge (døgnbemannet) tlf. 116 111

Nasjonalt legevaktnummer tlf. 116 117
(Legevakt Hamar sykehus. Hverdager kl. 16.00-08.00. Lørdag, søndag og helligdager er legevakta åpen hele døgnet)

Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen tlf. 62 51 04 20

Vern for eldre, nasjonal kontakttelefon: tlf. 80 03 01 96

Innlandet politidistrikt. Stange lensmannskontor: tlf. 62 53 90 00
Politi (fellesnummer i hele Norge): 02800

Psykososial krisetelefon tlf. 90 80 55 67

Hamar interkommunale krisesenter: tlf. 62 56 18 30
Krise-/rådgivningstelefon for menn: tlf. 22 41 90 16

Stiftelsen Støttesenter mot incest Hamar: 62 53 34 01

Barnevernvakt. Fagertun i Brumunddal: 62 35 70 00 eller 907 35 215

dinutvei.no - nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Mental Helse, Stange (brukerkontor): tlf. 62 57 28 31
Mental helse Hedmark: tlf. 62 54 09 72

Den norske kirke Stange: tlf. 62 57 89 31
Kirkens SOS Hedmark og Oppland: tlf. 815 33 300

Ved påkjørsel av ville dyr - ring 02800 eller vakttelefon: tlf. 95 91 37 34

Veterinærvakta for Hamar, Løten og Stange: tlf. 62 56 24 30

Vakttelefon vei, vann og avløp i Stange kommune: tlf. 90 08 81 08