Når krisen er ute og du trenger hjelp...

Nødnummer: 110
Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen:
Åkersvikv. 3, 2321 Hamar - 62 51 04 20

Nødnummer: 112
Lensmannen i Stange - Storgata 35, 2335 Stange : 62 57 42 70 Politi (fellesnummer i hele Norge): 02800

Nødnummer: 113
Legevakt Hamar sjukehus: 116 117 hverdager kl. 16.00-08.00. Lørdag, søndag og helligdager er legevakta åpen hele døgnet.

 

Er du redd når du er hjemme?
Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg?
Er du redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse?
Du kan ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg.

 

 

Psykososial krisetelefon
Psykisk krisehjelp: 908 05 567

Krisesenter
Krisesenteret Hamar: 62 56 18 30
Krise-/rådgivningstelefon for menn: 22 41 90 16

Incestsenter
Stiftelsen Støttesenter mot incest Hamar: 62 53 34 01

Barnevernvakt
Fagertun i Brumunddal: 62 35 70 00 eller 907 35 215

Mental helse
Mental Helse, Stange (brukerkontor): 62 57 28 31
Mental helse Hedmark - Torgg. 91, 2317 Hamar: 62 54 09 72

Den norske kirke
Stange: 62 57 89 31
Kirkens SOS Hedmark og Oppland: 815 33 300

Viltnemnda
Ved påkjørsel av ville dyr - ring 02800 eller vakttelefon: 959 13 734

Veterinær
Veterinærvakta for Hamar, Løten og Stange: 62 56 24 30

Veg, vann og avløp
Vakttelefon vei, vann og avløp i Stange kommune: 900 88 108