Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskaping, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skogen.

Ee ulike tilskuddsordningene i skogbruket er:

  • Skogsveier
  • Skogkultur og andre kvalitetsfremmende tiltak
  • Miljøtiltak i skog
  • Drift med taubane, hest o.a.
  • Tiltak for økt aktivitet og ressursutnyttelse
  • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering
  • Tømmerkai

Kontaktperson:

Bent Roger Hegg - 62 56 24 25 - brh@stange.kommune.no

Karl Owren - 62 56 24 22 - karl.owren@stange.kommune.no