Innovasjon Norge gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak ved bygging av varmeanlegg eller produksjon av flis til bioenergi.

Innovasjon Norge henvender seg primært til bønder og skogeiere. For kompetansetiltak og forstudier kan det gis støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag, almenning osv. Prosjekter som har høy eierandel innen landbruket vil bli prioritert.

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

  • Anlegg for varmesalg
  • Gårdsvarmeanlegg
  • Veksthusvarmeanlegg
  • Anlegg for produksjon og salg av brensel
  • Biodrivstoff- eller biogassproduksjon
  • Flisproduksjon

Det gis også støtte til myke investeringer:

  • Konsulenthjelp til forstudier, forprosjekter og utredninger
  • Kompetanse og informasjonstiltak

Søknadsfrist

For søknader innenfor bioenergi er det ingen søknadsfrist, det er løpende søknadsbehandling gjennom året.

Ta kontakt med Innovasjon Norge, Hedmark: 62 51 99 50, hedmark@innovasjonnorge.no

Les mer hos Innovasjon Norge.