Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskaping, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

De ulike tilskuddsordningene i skogbruket er:

  • Skogsveier
  • Skogkultur og andre kvalitetsfremmende tiltak
  • Miljøtiltak i skog
  • Drift med taubane, hest o.a.
  • Tiltak for økt aktivtet og ressursutnyttelse
  • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering
  • Tømmerkai

Les mer hos Landbruksdirektoratet