I våre tre kommuner har vi fire almenninger; Vang Almenning, Løiten Almenning, Romedal Almenning og Stange Almenning. Den øvrige skogen eies av staten v/ Opplysningsvesenets fond, kommunene og private skogeiere.

Skogen er en betydelig ressurs i form av trevirke og skogområdene er viktige for jakt og rekreasjon. Det finnes også større hytteområder med delvis omfattende infrastruktur, spesielt i almenningene.

For skogebruket finnes tilskuddsordningen:

 

Nøkkeltall for skogen i Hedmark
KommuneAntall EiereTotalt SkogbruksarealHerav i almenninger
Hamar252266 628 daa221 600 daa
Stange262305 901 daa224 700 daa
Løten488509 200 daa368 700 daa

 

Rapporten Hedmarksskogbruket i tall viser en oversikt over skogfondregnskapet i 2014 og skogstatistikk 2014.