Veterinærvakta er interkommunal for Hamar, Stange og Løten. Det er Stange kommune som administrerer vakta på vegne av de gjeldende kommuner.

Dette er en akuttelefon!
Veterinærvakta gjelder for akutt syke og skadde dyr!
Produksjonsdyr som ikke kan flyttes er hovedprioritert!

Telefon: 62 56 24 30

Vaktordninger gjelder fra kl. 16.00 - 08.00 på hverdager, og i helger og på helligdager.

Vakta har plikt på seg til å:

  • Oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14
  • Yte veterinærhjelp før neste dag av dyrehelse-, dyrevern- og næringsmessige hensyn
  • Ivareta offentlige interesser

Veterinærvakta er etablert for å skaffe nødvendig hjelp utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakta er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer og er viktig for å opprettholde god dyrevelferd.

 

vetvakthege