Alle foretak som er berettiget å motta produksjonstilskudd kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Det er et vilkår at du har gjødslingsplan og plantevernjournal.

Søknadsfristen er 1. oktober.

Beitelag som er registrert i Enhetsregisteret/foretaksregisteret, kan søke om tilskudd til drift av beitelag.

Søknadsfristen for beitelag er 20. oktober

Det er mulig å levere søknaden inntil 20 virkedager etter søknadsfristens utløp, men da avkortes tilskuddet med 1000,- per virkedag etter søknadsfristen. Søknader som leveres senere enn 20 virkedager etter søknadsfristens utløp vil bli avvist.

Søknaden leveres elektronisk via Altinn.

For mer informasjon om de ulike miljøtiltakene og foreløpige satser, viser vi til veiledningshefte for 2018.

Kontaktperson: Mari Hulleberg - 62 56 24 28 - m.h@stange.kommune.no

stubbaker