Alle foretak som er berettiget å motta produksjonstilskudd kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Det er et vilkår at du har gjødslingsplan og plantevernjournal. Søknadssystemet åpner 15.september.

Søknadsfristen er 15. oktober.

Beitelag som er registrert i Enhetsregisteret/foretaksregisteret, kan søke om tilskudd til drift av beitelag.

Søknadsfristen for beitelag er 15.november

Det er mulig å levere søknaden inntil 14 dager (OBS! Endring fra 2019) etter søknadsfristens utløp, men da avkortes tilskuddet med 1000,- per dag etter søknadsfristen. Søknader som leveres senere enn 14 dager etter søknadsfristens utløp vil bli avvist.

Søknaden leveres elektronisk via Altinn.

 

For mer informasjon om de ulike miljøtiltakene og foreløpige satser:

Veiledningshefte 2021

 

Kontaktperson: Kirsti Godager - 400 36 230 - kirsti.godager@stange.kommune.no

 

Presentasjoner fra miljøtilskuddssamling 27.juni 2019:

Presentasjon fra Norsk landbruksrådgivning
Presentasjon fra NIBIO
Presentasjon Kantsoner langs jordbruksvassdrag
Presentasjon fra landbrukskontorene

stubbaker