Du er nå kommet til hjemmesiden til Tilrettelagte tjenester, TT, Stange kommune. Stange kommune har ansvar for å sikre at innbyggere som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1.

Tilrettelagte tjenester skal derfor planlegge, iverksette og gjennomføre nødvendige tjenester for brukere over 18 år etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.  jfr. §3-2  nr.6.

 • helsetjenster jfr. bokstav a og personlig assistanse jfr. bokstav b til ca. 100 brukere som bor i egne leiligheter - eid eller leid - fordelt på 11 bofellesskap, samt til ca. 40 tjenestemottagere som bor i egne leiligheter utenfor ordinære bofellesskap. Målgruppene er brukere som er helt avhengig av personlig assistanse for å greie dagliglivets gjøremål grunnet somatisk elle psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsatt funksjonsevne.

 

 • avlastningstiltak jfr. bokstav d til personer og familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid til barn og unge fra 0-18 år:
  • på kommunens avlastningssenter (Tunbekkvegen avlastningssenter)
  • privat avlastning gjennom private avlastere hvor avlastning primært foregår i avlasters hjem, evt i barnet/pårørendes hjem
  • avlastning gjennom Inn-På-Tunet-konsept

 

Denne hjemmesiden vil gi deg viktig kontaktinformasjon om vår tjeneste. Klikk deg inn på hovedkategorier på venstre side eller lenker på høyre side. Videre blir det lagt ut artikler om ulike ting som skjer i vår virksomhet.

For ytterligere behov for informasjon - kontakt:

 • virksomhetsleder Marianne Pedersen 482 84967 / marianne.pedersen@stange.kommune.no   
 • fagkonsulent Knut Halvorsen 468 900075 / knut.olav.halvorsen@stange.kommune.no
 • førstesekretær Elin Østli 457 32651 / elin.ostli@stange.kommune.no 
 • avdelingsledere 

 

Besøksadresse:

Storgata 45

1.etg

2335 Stange

 

Postadresse:

Stange kommune

Tilrettelagte tjenester

 Postboks 214

2336 Stange