Du er nå kommet til hjemmesiden til virksomhet Tilrettelagte tjenester. Tilrettelagte tjenester yter praktisk bistand til tjenestemottakere etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Tilrettelagte tjenester drifter 12 bofellesskap med samlokaliserte leiligheter som ligger hovedsaklig i Ottestad og Stange sentrum. I tillegg yter TT tjenester til tjenestemottagere som bor i egne leiligheter utenfor ordinære bofellesskap.

Tilrettelagte tjenester tilbyr også avlastning til barn og unge fra 0-18 år på kommunens avlastningssenter eller gitt som privat avlastning.

Denne hjemmesiden vil gi deg viktig informasjon om vår tjeneste. Klikk deg inn på hovedkategorier på venstre side. Videre blir det lagt ut artikler om ulike ting som skjer i vår virksomhet.

Web-ansvarlig Knut Halvorsen,

Mob. 468 90 075,

E-post: knut.olav.halvorsen@stange.kommune.no

 

Besøksadresse:

Storgata 45

2335 Stange

 

Postadresse:

Stange kommune

Tilrettelagte tjenester

 Postboks 214

2336 Stange