Ordningen om erstatning for tap av sau på beite som ikke skyldes fredet rovvilt er avviklet.

Les mer hos Statens Landbruksforvaltning.