Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak som har økonomiske tap i forbindelse med svikt i plante- eller honningproduksjon.

Skaden MÅ være forårsaket av klimatiske forhold. Det skal heller ikke være mulig å tegne privat forsikring. I tillegg skal man drive på faglig forsvarlig måte som blant annet innebærer å forebygge og begrense skader.

Det er fire ordninger som omfattes av forskriften:

  • erstatning ved avlingssvikt
  • tilskudd etter vinterskade på eng
  • erstatning ved svikt i honningproduksjon
  • erstatning ved tap av bikuber

Les mer hos Statens Landbruksforvaltning.