Det er ulike erstatningsordninger i landbruket som skal være med å redusere eventuelle tap på grunn av uforutsette hendelser som det ikke er mulig å forsikre seg mot eller forhindre. Dette gjelder også tap på grunn av offentlige pålegg og restriksjoner.