Det er flere ordninger som kalles såkalte velferdsordninger i landbruket. Dette er tiskudd som kan gis i forbindelse med ferie og fritid, sjukdom eller pensjon.