Pårørende Dag Westy ønsker å dele sin erfaringer som pårørende ved Ottestad helse og omsorgssenter med andre i samme situasjon:

  1. Ved besøk til din nærmeste møt vedkommende inne på sitt eget rom. Hvis han/henne allerede oppholder seg på dagligstuen/i gangen, ta han/henne med på rommet. Særlig gjelder dette når dere kommer flere på besøk. Sykdomsbilde til vår pasientgruppe er gjerne slik at de kortvarig kan bli litt urolige ved selv små endringer i de faste/daglige rutinene.
  2. Du og din nærmeste må gjerne bruke dagligstuen til opphold. Selv om det er flere pasienter til stede, så ikke vær redd for å si hei men vær forsiktig med å la deg innvolvere av flere samtidig. Du kjenner best din nærmeste i væremåte og dagsform.
  3. Selv om din nærmeste ikke uttrykker seg mye, så betyr din samtale allikevel mye. Ikke vær redd for å prate om dagligdagse gjøremål og minnerike opplevelser. Det er gjerne de små gjenkjennende øyeblikk vi ønsker at dere skal hjelpe til med å finne frem selv om  sykdomsbilde utad ser ut til å stengt for den nære samtale.
  4. Din nærmeste kan ha behov for å kort hvile under ditt besøk. Uansett hvor din pårørende hviler, kan du fortsatt være til stede og se an situasjonen før du eventuelt velger å forlate rommet/dagligstuen.
  5. Det er fint om du kan aktivere din nærmeste når du er på besøk ut over det å snakke sammen på rommet/dagligstuen. Du kan ta han/henne med utenfor avdelingen bare du husker å si fra til personalet om hva du gjør. Hvilke aktiviteter som kan være fornuftige avtaler du med personalet.  
  6. Du kan avlaste ressursbruken ved avdelingen/sykehjemmet og gi trygghet til din nærmeste ved å bistå ved transport til lege/tannlege/sykehus etc ifm  konsultasjoner utenfor sykehjemmet. Dette er en helt frivillig ordning, og sykehjemmet har ansvaret for at denne transporten blir gjennomført uansett måte.
  7. Vi har ingen bestemte besøkstider, men av hensyn til sykdomsbilde til pasientene er det fint om dere følger med på avdelingens rutiner for morgenstell, spisetider, kveldstell og nattero.   
  8. Personalet på avdelingen er alltid til stede for din nærmeste og deg som pårørende. Hold god kontakt med oss, så finner vi sammen svaret på hva som er best for din nærmeste.