Folkehelsebarometeret for Stange viser at kommunen har en større andel mennesker med KOLS enn lands- og fylkesgjennomsnittet.

Derfor starter vi et prosjekt gjennom Frisklivssentralen som retter seg mot mennesker som nylig har fått diagnosen KOLS. Gjennom tilbud om deltakelse på mestringskurs, røykesluttkurs, kostholdsveiledning og treningstilbud, vil vi gi KOLS-pasienter en muligheter til å komme i bedre form psykisk og fysisk, få en bedre hverdag og redusere behovet for helsetjenster.

”Mestring og mulighet,  -  også med KOLS”

Personer med lettere eller moderat KOLS, kan ta kontakt for en helsesamtale og informasjon om hva prosjektet kan tilby.

Frisklivskoordinator Ellen Velema

Tlf. 976 05 852

Frisklivskoordinator Siv Bjørnstad

Tlf. 917 84 429