Plan for skolens psykososiale miljø 2018-2019
- med ordensreglement.

Å høre til - trygt og godt skolemiljø
Våre pedagogiske prinsipperSlik gjør vi det på Arstad

Informasjon til foreldre rundt regelverket for spesialundervisning i skolen.

Se her

Søknader, innmelding etc (e-skjema)

Se her