Plan for psykososialt miljø i skolen 2013-2020Ny revidert versjon kommer!

Informasjon til foreldre rundt regelverket for

spesialundervisning i skolen.

Se her
Ordensreglementet for Arstad skole Ny revidert versjon kommer!