Kommuneoverlegen er en del av Samfunsmedisinsk enhet for Hamaregionen.

 

Arbeidsområder:

  • Medisinskfaglig rådgivning
  • Samfunnsmedisinsk rådgivning
  • Smittevern
  • Pasientrettigheter og helsejuss
  • Samhandlingsreformen 
  • Helseberedskap
  • Folkehelsearbeid