Kontakt:

 • Telefon: 477 03 614. Telefonen er betjent i telefontiden kl 9-12 hver dag. Utover dette, settes telefonen til sentralbord: 62 56 30 00. 
 • E-post: postmottak@hamar.kommune.no

Ansvaret for miljørettet helsevern ligger hos kommunene, og Samfunnsmedisinsk enhet ivaretar oppgavene her i Hamar-regionen. Helsedirektoratet har ansvaret for å følge med på utviklingen innenfor feltet.

Gjennom faglig rådgiving og veiledning til offentlige myndigheter, næringsliv og befolkningen, skal vi medvirke til åforebygge sykdommer og helseskader som skyldes kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Det dreier seg om slike ting som:
 
 • luftforurensning
 • støy
 • inneklima
 • røykfrie innemiljøer
 • skadedyr
 • virkninger av husdyrhold 
 • utslipp av farlige stoffer til luft, jord og vann
 • badevann
 • bassengbad
 • legionella
 • miljøfaktorer i barnehager og skoler
 • ...samt flere andre ting

Les utfyllende om arbeidsoppgavene våre her. 
Se også menyene til venstre på siden.

Badevann - en av oppgavene innen miljørettet helsevern.