Avdeling 2 på Ottestad helse- og omsorgssenter er en avdeling med 20 langtidsplasser, fordelt på fløyene NORD og ØST.

Pasientene er en sammensatt gruppe med ulike diagnoser og pleiebehov. Mange har en demens i tillegg til andre lidelser.

Vi har dyktige sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og ufaglærte vikarer som gjør en innsats for at våre pasienter skal ha et godt opphold hos oss.

Vi er opptatt av nærværsfaktorene; Godt arbeidsmiljø, Trygghet og Respekt.