Dette er fellestuen på avdeling Sør Avdeling Øst på Ottestad helse- og omsorgssenter er en korttidsavdeling med 10 korttidsplasser.Pasientene er en sammensatt gruppe med ulike diagnoser og pleiebehov.

Avdeling Sør på Ottestad helse- og omsorgssenter er en kortidsavdeling med 12 korttidsplasser der noen av disse er forbeholdt rehabiliteringspasienter med tverrfaglig fokus.

På begge avdelingene er det dyktige sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og ufaglærte vikarer som gjør en innsats for at våre pasienter skal ha et godt opphold hos oss.

På våre grupper har vi fokus på hva som er dine mål for oppholdet og hva som er viktig for deg nå. Dette for å skape gode pasientforløp og gode overganger mellom de ulike tjenestene vi har i kommunen.

 

 

Treningsrom i kjeller