Ottestad helse og omsorgssenterPå avdelig nord er det 10 langtidsplasser.

Det er sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som jobber på nord.

Alle pasientene har enerom med eget bad. Alle pasientene har primærsykepleier og primær/ sekundærkontakt.

Vi er på jobb for at våre pasienter skal ha en best mulig hverdag ut i fra de ressursene vi har. Individualitet er et nøkkelord. Vårt mål er at oppholdet hos oss skal bli en god opplevelse.

Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø, og vi har noen nærværsfaktorer som er viktige for oss:

  • God kommunikasjon
  • God sjøl – ledelse
  • Fokus på løsninger, ikke hindringer
  • Mestre arbeidsoppgaver (=trivsel)
  • Positivitet
  • Mindre aleneansvar
  • Gode holdninger