Er du, eller en du er pårørende til, i behov av helse- og omsorgstjenester? Ta kontakt med Tjenesteenheten på telefon 62 56 20 35. Du treffer oss man – fre mellom kl 09 og 15, vi har kontor på Stange Rådhus.

Tjenesteenheten vil kunne svare på spørsmål, gi veiledning og ta i mot søknader om helse- og omsorgstjenester. Kartlegging foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulighet selvstendighet i eget liv. Det innebærer et fokus på hverdagsmestring, rehabiliteringstiltak og bruk av velferdsteknologi.

 

 

Tjenesteenheten er koordinerende enhet og skal:

 • Være henvendelsessted for råd, veiledning og søknad om helse- og omsorgstjenester
 • Sikre helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov
 • Sikre koordinerte tjenester
 • Sikre at søkerne får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester med utgangspunkt i søkerens ressurser

 

Tjenesteenheten behandler søknad om:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjelp i hjemmet
 • Sykehjemsopphold
 • Dagaktivitetstilbud for innbyggere med demenssykdom
 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Omsorgsstønad
 • Individuell plan
 • Matombringing

Søknadsskjema for tjenester og omsorgsbolig.

Enkelte tjenester utløser en Egenandel for den enkelte.