Om du eller en du er pårørende til har behov for helse- og omsorgstjenester, kan du ta kontakt med Tjenesteenheten på telefon 62 56 20 35.

Det kan være tjenester som bistand i hjemmet, korttidsopphold eller permanent sykehjemsplass, hjemmesykepleie, hjelp i familien, omsorgslønn eller annet. Snakk med oss om hva du trenger, så hjelper vi deg så godt vi kan. Vi holder til på Stange rådhus.

Hvem kan søke omsorgstjenester?

Personer som bor eller oppholder seg i Stange kan søke om helse- og omsorgstjenester. Også personer som ønsker å flytte hit, kan ta kontakt med oss før de kommer. De vil bli vurdert av en saksbehandler.

Slik søker du

Så langt det lar seg gjøre, skal det søkes skriftlig. Søkeren skal hjelpe til med å fylle ut søknaden, så lenge hun eller han har samtykkekompetanse. Tjenesteenheten hjelper til når det trengs. Søkeren må skrive under selv. Saksbehandler vil innhente opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden, og kan komme på besøk for å vurdere hva slags behov søkeren har. Da skal så langt det er mulig søkeren selv være til stede.

Søknadsskjema finner du her. På søknadsskjemaet finner du informasjon om hvilke opplysninger om deg som blir lagret i registre som kommunen er lovpålagt å føre, og om at du kan reservere deg mot at enkelte opplysninger sendes videre.

Det står også mer utfyllende opplysninger om søknadsprosessen og samtykke i søknadsskjemaet.

Egenandeler

Du må betale en egenandel for enkelte helse- og omsorgstjenester. Opplysninger om satsene finner du her.

Tjenesteenheten for helse og omsorg holder til på Stange rådhus, eller på telefon 62 56 20 35. Kommunen har opprettet enheten for å sikre at alle søknader behandles likt, uavhengig av hvor du bor.

Du treffer noen på tjenesteenheten Tjenesteenheten fra mandag til fredag mellom 09.00 og 15.00.