Samfunnsmedisinsk enhet forHamar-regionen (for Ringsaker, Stange, Løten og Hamar kommune) er opprettet og i drift fra 1.1.14.

Hamar er vertskommune og enheten vil fra 5. mars ha kontorer i Ankerskogen. Adresse: Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar.
 

 • Leder for Samfunnsmedisinsk enhet og kommuneoverlege er Hege R. Basmo.Ansatte
 • Øvrige ansatte: Bente Bjørnhaug Pedersen, Helle Jørstad, Egil Johansen, Nina Søndmør, Bjørg Larsen og Mary Anne Viken.

Kontakt: 

Oppgaver for samfunsmedisinsk enhet: 

 • Medisinskfaglig rådgivning i plan og tjenesteutvikling
 • Bekymringsmeldinger om enkeltpersoner eller tjenester
 • Helsejuss
 • Folkehelse
 • Helseberedskap
 • Samarbeid Mattilsynet og Folkehelseinstituttet
 • Miljørettet helsevern
 • Planarbeid
 • Prøvetaking
 • Radon
 • Rådgivning
 • Saksbehandling
 • Tilsyn innenfor miljørettet helsevern
 • Veiledning