togBane NOR har igangsatt detaljregulering av dobbeltspor jernbane fra Sørli til Åkersvika. Planen er en oppfølging av vedtatt kommunedelplan for InterCity Dovrebanen, Sørli-Brumunddal.

Kommunedelplan for strekningen Sørli-Åkersvika ble vedtatt i Stange Kommune 15/12/2016.

Planprosessen for detaljregulering kan følges i kommunens Plandialog.

 

Spørsmål i prosjektet kan rettes til Bane NOR:

Planleggingsleder Sverre Setvik, sesv@banenor.no
Tlf. 922 87 758

Kontaktpersoner i kommunen:

Planrådgiver Ingeborg Storbæk, ingeborg.storbaek@stange.kommune.no
Tlf. 62 56 21 59

Arealplanlegger Lina Frogner Orre, lina.frogner.orre@stange.kommune.no
Tlf. 481 43 178

Plansjef Kjersti W. Gillund, kjersti.westgaard.gillund@stange.kommune.no
Tlf. 62 56 21 57

     

    Aktuelle dokumenter