Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Siste nytt

 • Jernbane Espa - Tangen

  Testsprengninger Kongspartvegen Tangen

  30.03.2017Denne uken har Hæhre entreprenør AS begynt å rigge seg til og fram til fredag 31. mars skal det avskoges, renskes fjell og bygges adkomst for borrigg. Fredag 31. mars og lørdag 1. april skal det sprenges rundt fem ganger i området for å teste vibrasjoner. På lørdag skal det også komprimeres masser.
 • Jernbaneverkets presentasjon til kommunestyret 23. november 2016

  Orientering fra jernbaneverket 23. november

  24.11.2016Onsdag 23. november besøkte jernbaneverket kommunestyret og presenterte utdypning av planforslaget om dobbeltspor i Stange kommune.
 • Miljøkulvert ved Steinerskolen

  Revidert plan gir kulvert ved Steinerskolen

  21.11.2016Jernbaneverket har lagt fram revidert plan for jernbanen i Stange. Dette er gode nyheter som gir miljøkulvert ved Steinerskolen og bevare Brenneribekken slik den ligger i dag.
 • Skisse nye Stange stasjon

  Dobbeltspor nord i Stange ut på høring

  01.07.2016Kommunestyrene i Stange, Hamar og Ringsaker har fattet vedtak om å legge forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Sørli-Brumunddal ut til offentlig ettersyn.
 • Jernbane Espa-Tangen

  Dobbeltspor Espa-Sørli - vedtatt reguleringsplan

  01.07.2016Kommunestyret har i møte den 22.juni 2016 vedtatt reguleringsplan for dobbeltspor IC Espa -Sørli. Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI til Fylkesmannen i Hedmark.
 • Jernbanespor

  Fagrapporter om dobbeltspor

  19.05.2016Jernbaneverket har lagt frem de første fagrapportene i forbindelse med konsekvensutredningen for kommunedelplan Sørli – Brumunddal.

Dobbeltspor Stange

togKontakt oss:

Kontaktpersoner i Bane Nor er:

Kontaktpersoner i Stange kommune er:

 

Sist endret: 05.05.2017
|
|
|