Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Siste nytt

 • Jernbaneverkets presentasjon til kommunestyret 23. november 2016

  Orientering fra jernbaneverket 23. november

  24.11.2016Onsdag 23. november besøkte jernbaneverket kommunestyret og presenterte utdypning av planforslaget om dobbeltspor i Stange kommune.
 • Miljøkulvert ved Steinerskolen

  Revidert plan gir kulvert ved Steinerskolen

  21.11.2016Jernbaneverket har lagt fram revidert plan for jernbanen i Stange. Dette er gode nyheter som gir miljøkulvert ved Steinerskolen og bevare Brenneribekken slik den ligger i dag.
 • Skisse nye Stange stasjon

  Dobbeltspor nord i Stange ut på høring

  01.07.2016Kommunestyrene i Stange, Hamar og Ringsaker har fattet vedtak om å legge forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Sørli-Brumunddal ut til offentlig ettersyn.
 • Jernbane Espa-Tangen

  Dobbeltspor Espa-Sørli - vedtatt reguleringsplan

  01.07.2016Kommunestyret har i møte den 22.juni 2016 vedtatt reguleringsplan for dobbeltspor IC Espa -Sørli. Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI til Fylkesmannen i Hedmark.
 • Jernbanespor

  Fagrapporter om dobbeltspor

  19.05.2016Jernbaneverket har lagt frem de første fagrapportene i forbindelse med konsekvensutredningen for kommunedelplan Sørli – Brumunddal.
 • Foreløpige illustrasjoner Brenneribekken 2A og 1A

  Orientering om traséalternativer gjennom Ottestad

  07.03.2016I planutvalget den 2.2.2016 orienterte Marit Bjørke fra InterCity-prosjektet/ Jernbaneverket om de to alternativene for framføring av dobbeltsporet gjennom Ottestad. Begge alternativer skal utredes videre.

Dobbeltspor Stange

togKontakt oss:

Kontaktpersoner i Jernbaneverket er:

Kontaktpersoner i Stange kommune er:

 

Sist endret: 21.11.2016
|
|
|