Kjersti Gillund

Plansjef/virksomhetsleder
Tlf: 62 56 21 57
Mobil: 907 93 766

 

 

Personal og økonomi

Siri HOfsø

Siri Hofsø
Tlf. 62 56 21 50

Ansvarsområde: Ansvarsområde: Eiendomsopplysninger/megleropplysninger, nabolister. Generelle spørsmål om planstatus, kartutsnitt, byggesak og oppmåling.

Karolina Banul

GIS-konsulent
Tlf: 62 56 21 56

 

 

Byggesaker

Anders Strand Vestjordet

Byggesaksbehandler

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

Håvard Haugnes

Håvard Haugnes

Byggesaksbehandler

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

Byggesaksbehandler

Silva Marie Eikaas

Byggesaksbehandler

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

 

Planlegging

Marius Hykkerud

Marius Hykkerud

Sivilarkitekt
Tlf: 62 56 21 54

Ansvarsområde: Utarbeidelse av områdeplan og detaljplan, behandling av private planforslag, veiledning og kundebehandling

Ingeborg Storbæk

Arealplanlegger
Tlf: 62 56 21 59

Ansvarsområde: Overordnet planarbeid, herunder utarbeidelse av kommunedelplaner, veiledning og kundebehandling


Ellen Klaveness

Ellen Klaveness

Samfunnsplanlegger
Tlf: 62 56 21 51

Ansvarsområde: Overordnet planlegging, herunder kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Klimarådgivning, statistikk og befolkningsanalyser.

Lina Frogner Orre

Arealplanlegger
Tlf: 481 43 178

Ansvarsområde: Utarbeidelse av områdeplan for Stangebyen, detaljplan, behandling av private planforslag, samt kulturminneplan. Veiledning og kundebehandling

Jonny Iversen

Jonny Iversen

Arealplanlegger
Tlf: 

Ansvarsområde:

 

Oppmåling

Frøystein Nygard

Avdelingsingeniør
Tlf: 415 62 486

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, husplassering, sammenslåinger, føring av matrikkel, egenerklæringer om konsesjonsfrihet, veiledning og kundebehandling

Lars Karlsen

Avdelingsingeniør
Tlf: 415 66 210

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, seksjonering, husplassering, sammenslåinger, føring i matrikkelen, veiledning og kundebehandling, kartbasen, digitale kartdata, digitale plandata, temakart

Magnus Clausen

Magnus Clausen

Ingeniør
 

Ansvarsområde: Føring i matrikkelen, veiledning og kundebehandling, kartbaser, digitale kartdata

Sigve Ruud Skymoen

Landmåler
Tlf: 62 56 21 48

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, husplassering, sammenslåinger, føring i matrikkel, veiledning og kundebehandling

 

Eiendomsskatt, adressering og bolignummer

Per Hauge

Avdelingsingeniør
Tlf: 62 56 21 52

Ansvarsområde: eiendomsskatt, taksering av eiendommer, adressetildeling, ankenemnda, eiendomsskatteutvalget, føring i matrikkelen, veiledning og kundebehandling

 

Miljøvern

Leif Skar

Miljøvernsjef
Tlf: 62 56 21 55

Ansvarsområde: Viltforvaltning, store rovdyr, motorferdsel i utmark, biologisk mangfold, forurensning, friluftsliv, miljøsertifisering, veiledning og kundebehandling