Kjersti Gillund

Plansjef/virksomhetsleder
Tlf: 62 56 21 57
Mobil: 907 93 766

 

 

Personal og økonomi

Siri HOfsø

Siri Hofsø
Tlf. 62 56 21 50

Ansvarsområde: Ansvarsområde: Eiendomsopplysninger/megleropplysninger, nabolister. Generelle spørsmål om planstatus, kartutsnitt, byggesak og oppmåling.

Karolina Banul

GIS-konsulent
Tlf: 62 56 21 56

 

 

Byggesaker

Anders Strand Vestjordet

 

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

Håvard Haugnes

Håvard Haugnes

 

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

 

Planlegging

Mette Bjørnsen Saur

Arealplanlegger
Tlf: 62 56 21 53

Ansvarsområde: Utarbeidelse av områdeplan og detaljplan, behandling av private planforslag, veiledning og kundebehandling

Marius Hykkerud

Marius Hykkerud

Sivilarkitekt
Tlf: 62 56 21 54

Ansvarsområde: Utarbeidelse av stedsanalyse for Stangebyen, sentrumsplan for Stangebyen og detaljplan, behandling av private planforslag, veiledning og kundebehandling

Ingeborg Storbæk

Arealplanlegger
Tlf: 62 56 21 59

Ansvarsområde: Overordnet planarbeid, herunder utarbeidelse av kommunedelplaner, veiledning og kundebehandling


Ellen Klaveness

Samfunnsplanlegger
Tlf: 62 56 21 51

Ansvarsområde: Overordnet planlegging, herunder kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Statistikk og befolkningsanalyser.

Lina Frogner Orre

Arealplanlegger
Tlf: 481 43 178

Ansvarsområde: Utarbeidelse av områdeplan, detaljplan, behandling av private planforslag og kulturminneplan. Veiledning og kundebehandling

 

Oppmåling

Frøystein Nygard

Avdelingsingeniør
Tlf: 415 62 486

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, husplassering, sammenslåinger, føring av matrikkel, egenerklæringer om konsesjonsfrihet, veiledning og kundebehandling

Lars Karlsen

Avdelingsingeniør
Tlf: 415 66 210

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, seksjonering, husplassering, sammenslåinger, føring i matrikkelen, veiledning og kundebehandling, kartbasen, digitale kartdata, digitale plandata, temakart

Per Alhaug

Ingeniør
Tlf: 92 42 85 34

Ansvarsområde: Føring i matrikkelen, veiledning og kundebehandling, kartbaser, digitale kartdata

Sigve Ruud Skymoen

Landmåler
Tlf: 62 56 21 48

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, husplassering, sammenslåinger, føring i matrikkel, veiledning og kundebehandling

 

Eiendomsskatt, adressering og bolignummer

Per Hauge

Avdelingsingeniør
Tlf: 62 56 21 52

Ansvarsområde: eiendomsskatt, taksering av eiendommer, adressetildeling, ankenemnda, eiendomsskatteutvalget, føring i matrikkelen, veiledning og kundebehandling

 

Miljøvern

Leif Skar

Miljøvernsjef
Tlf: 62 56 21 55

Ansvarsområde: Viltforvaltning, store rovdyr, motorferdsel i utmark, biologisk mangfold, forurensning, friluftsliv, miljøsertifisering, veiledning og kundebehandling