Kjersti Gillund

Plansjef/virksomhetsleder
Tlf: 62 56 21 57
Mobil: 907 93 766

 

 

Personal og økonomi

Siri HOfsø

Siri Hofsø
Tlf. 62 56 21 50

Ansvarsområde: Ansvarsområde: Eiendomsopplysninger/megleropplysninger, nabolister. Generelle spørsmål om planstatus, kartutsnitt, byggesak og oppmåling.

 

Byggesaker

Anders Strand Vestjordet

Byggesaksbehandler

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

Byggesaksbehandler

Silva Marie Eikaas

Byggesaksbehandler

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

 

Arnfinn Brenna Martinsen

Byggesaksbehandler

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

 

Planlegging

  

Ingeborg Storbæk

Arealplanlegger
Tlf: 62 56 21 59

Ansvarsområde: Overordnet planarbeid, herunder kommuneplanens arealdel. Utarbeidelse av kommunedelplaner, veiledning og kundebehandling


Ellen Klaveness

Ellen Klaveness

Samfunnsplanlegger
Tlf: 62 56 21 51

Ansvarsområde: Overordnet planlegging, herunder kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Klimarådgivning, statistikk og befolkningsanalyser.

Siw Monika Niva

Siw Monika Niva

Arealplanlegger
Tlf: 62 56 21 54

Ansvarsområde: Overordnet planlegging, reguleringsplaner, detaljplan, behandling av private planforslag, samt kulturminneplan. Veiledning og kundebehandling

Jonny Iversen

Jonny Iversen

Arealplanlegger
Tlf: 62 51 21 47

Ansvarsområde: Overordnet planlegging, herunder områdeplan for Stangebyen, reguleringsplaner, detaljplan, behandling av private planforslag, veiledning og kundebehandling. Reguleringsplan for InterCity Sørli-Åkersvika.

 

Oppmåling og GIS

Frøystein Nygard

Avdelingsingeniør
Tlf: 415 62 486

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, husplassering, sammenslåinger, føring av matrikkel, egenerklæringer om konsesjonsfrihet, veiledning og kundebehandling

Lars Karlsen

Avdelingsingeniør
Tlf: 415 66 210

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, seksjonering, husplassering, sammenslåinger, føring i matrikkelen, veiledning og kundebehandling, kartbasen, digitale kartdata, digitale plandata, temakart

Sigve Ruud Skymoen

Landmåler
Tlf: 62 56 21 48

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, husplassering, sammenslåinger, føring i matrikkel, veiledning og kundebehandling

Magnus Clausen

Magnus Clausen

GIS-konsulent
Tlf: 415 68 468

Ansvarsområde: Kartbaser, digitale kartdata, veiledning og kundebehandling

Karolina Banul

Landmåler/GIS-konsulent
Tlf: 62 56 21 56

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, føring i matrikkel, digitale kartdata, veiledning og kundebehandling

 

Eiendomsskatt, adressering og bolignummer

Per Hauge

Avdelingsingeniør
Tlf: 62 56 21 52

Ansvarsområde: eiendomsskatt, taksering av eiendommer, adressetildeling, ankenemnda, eiendomsskatteutvalget, føring i matrikkelen, veiledning og kundebehandling

 

Miljøvern

Leif Skar

Miljøvernsjef
Tlf: 62 56 21 55

Ansvarsområde: Viltforvaltning, store rovdyr, motorferdsel i utmark, biologisk mangfold, forurensning, friluftsliv, miljøsertifisering, veiledning og kundebehandling