Antall stemmeberettigede: 14721. Se også  www.valgresultater.no

ENDELIGE tall for Stange kommune

Endelige resultaterHele kommunen   Valgdeltakelse i %: 80,08
Parti Kode Antall stemmer Stemmer i % Res. 2009
De Kristne KRISTNE 83 0,71 0,00
Piratpartiet PIR 32 0,27 0,00
Sosialistisk Venstreparti SV 424 3,62 6,30
Demokratene i Norge DEMN 2 0,02 0,01
Kystpartiet KYST 4 0,03 0,01
Miljøpartiet De Grønne MDG 304 2,60 0,50
Rødt RØDT 72 0,61 49,93
Arbeiderpartiet A 5331 45,53 2,69
Venstre V 463 3,95 1,59
Pensjonistpartiet PP 190 1,62 8,89
Høyre H 1756 15,00 10,28
Senterpartiet SP 1208 10,32 10,55
Fremskrittspartiet FRP 1384 11,82 3,76
Kristelig Folkeparti KRF 457 3,90 0,07
Andre       0,07
Sum partifordelte stemmer   11710    
Blanke sedler   68    
Tvilsomme sedler   10    
Sum avgitte stemmer   11788    

 

Endelige resultater Krets:01 Arstad  
Parti Kode Antall stemmer Stemmer i %
De Kristne KRISTNE 16 1,23
Piratpartiet PIR 2 0,15
Sosialistisk Venstreparti SV 65 5,02
Demokratene i Norge DEMN 0 0,00
Kystpartiet KYST 0 0,00
Miljøpartiet De Grønne MDG 36 2,78
Rødt RØDT 7 0,54
Arbeiderpartiet A 504 38,89
Venstre V 78 6,02
Pensjonistpartiet PP 29 2,24
Høyre H 257 19,83
Senterpartiet SP 94 7,25
Fremskrittspartiet FRP 122 9,41
Kristelig Folkeparti KRF 86 6,64
Sum partifordelte stemmer   1296 100,00
Blanke sedler   3  
Tvilsomme sedler   1  
Sum avgitte stemmer   1300  

 

Endelige resultater Krets:02 Hoberg  
Parti Kode Antall stemmer Stemmer i %
De Kristne KRISTNE 13 0,60
Piratpartiet PIR 6 0,28
Sosialistisk Venstreparti SV 98 4,52
Demokratene i Norge DEMN 0 0,00
Kystpartiet KYST 0 0,00
Miljøpartiet De Grønne MDG 43 1,98
Rødt RØDT 10 0,46
Arbeiderpartiet A 996 45,96
Venstre V 103 4,75
Pensjonistpartiet PP 25 1,15
Høyre H 384 17,72
Senterpartiet SP 134 6,18
Fremskrittspartiet FRP 223 10,29
Kristelig Folkeparti KRF 132 6,09
Sum partifordelte stemmer   2167 100,00
Blanke sedler   17  
Tvilsomme sedler   3  
Sum avgitte stemmer   2187  

 

Endelige resultater Krets:03 Stange  
Parti Kode Antall stemmer Stemmer i %
De Kristne KRISTNE 10 0,63
Piratpartiet PIR 8 0,50
Sosialistisk Venstreparti SV 54 3,40
Demokratene i Norge DEMN 0 0,00
Kystpartiet KYST 1 0,06
Miljøpartiet De Grønne MDG 39 2,45
Rødt RØDT 7 0,44
Arbeiderpartiet A 737 46,38
Venstre V 52 3,27
Pensjonistpartiet PP 19 1,20
Høyre H 238 14,98
Senterpartiet SP 203 12,78
Fremskrittspartiet FRP 171 10,76
Kristelig Folkeparti KRF 50 3,15
Sum partifordelte stemmer   1589 100,00
Blanke sedler   9  
Tvilsomme sedler   3  
Sum avgitte stemmer   1601  

 

Endelige resultater Krets:04 Tangen  
Parti Kode Antall stemmer Stemmer i %
De Kristne KRISTNE 0 0,00
Piratpartiet PIR 0 0,00
Sosialistisk Venstreparti SV 20 3,25
Demokratene i Norge DEMN 0 0,00
Kystpartiet KYST 1 0,16
Miljøpartiet De Grønne MDG 26 4,23
Rødt RØDT 5 0,81
Arbeiderpartiet A 303 49,27
Venstre V 20 3,25
Pensjonistpartiet PP 10 1,63
Høyre H 97 15,77
Senterpartiet SP 65 10,57
Fremskrittspartiet FRP 60 9,76
Kristelig Folkeparti KRF 8 1,30
Sum partifordelte stemmer   615 100,00
Blanke sedler   2  
Tvilsomme sedler   0  
Sum avgitte stemmer   617  

 

Endelige resultater Krets:05 Espa  
Parti Kode Antall stemmer Stemmer i %
De Kristne KRISTNE 2 0,82
Piratpartiet PIR 0 0,00
Sosialistisk Venstreparti SV 5 2,04
Demokratene i Norge DEMN 0 0,00
Kystpartiet KYST 0 0,00
Miljøpartiet De Grønne MDG 10 4,08
Rødt RØDT 2 0,82
Arbeiderpartiet A 112 45,71
Venstre V 11 4,49
Pensjonistpartiet PP 4 1,63
Høyre H 41 16,73
Senterpartiet SP 15 6,12
Fremskrittspartiet FRP 38 15,51
Kristelig Folkeparti KRF 5 2,04
Sum partifordelte stemmer   245 100,00
Blanke sedler   0  
Tvilsomme sedler   0  
Sum avgitte stemmer   245  

 

Endelige resultater Krets:06 Ilseng  
Parti Kode Antall stemmer Stemmer i %
De Kristne KRISTNE 4 0,52
Piratpartiet PIR 3 0,39
Sosialistisk Venstreparti SV 17 2,22
Demokratene i Norge DEMN 0 0,00
Kystpartiet KYST 0 0,00
Miljøpartiet De Grønne MDG 22 2,87
Rødt RØDT 6 0,78
Arbeiderpartiet A 338 44,13
Venstre V 20 2,61
Pensjonistpartiet PP 6 0,78
Høyre H 72 9,40
Senterpartiet SP 150 19,58
Fremskrittspartiet FRP 101 13,19
Kristelig Folkeparti KRF 27 3,52
Sum partifordelte stemmer   766 100,00
Blanke sedler   8  
Tvilsomme sedler   1  
Sum avgitte stemmer   775  

 

Endelige resultater Krets:07 Solvin  
Parti Kode Antall stemmer Stemmer i %
De Kristne KRISTNE 6 0,69
Piratpartiet PIR 1 0,11
Sosialistisk Venstreparti SV 22 2,53
Demokratene i Norge DEMN 1 0,11
Kystpartiet KYST 0 0,00
Miljøpartiet De Grønne MDG 13 1,49
Rødt RØDT 1 0,11
Arbeiderpartiet A 383 44,02
Venstre V 30 3,45
Pensjonistpartiet PP 15 1,72
Høyre H 114 13,10
Senterpartiet SP 128 14,71
Fremskrittspartiet FRP 139 15,98
Kristelig Folkeparti KRF 17 1,95
Sum partifordelte stemmer   870 100,00
Blanke sedler   5  
Tvilsomme sedler   0  
Sum avgitte stemmer   875  

 

Endelige resultater Krets:08 Åsbygda  
Parti Kode Antall stemmer Stemmer i %
De Kristne KRISTNE 4 0,79
Piratpartiet PIR 2 0,39
Sosialistisk Venstreparti SV 16 3,15
Demokratene i Norge DEMN 0 0,00
Kystpartiet KYST 0 0,00
Miljøpartiet De Grønne MDG 5 0,98
Rødt RØDT 2 0,39
Arbeiderpartiet A 260 51,18
Venstre V 13 2,56
Pensjonistpartiet PP 2 0,39
Høyre H 49 9,65
Senterpartiet SP 61 12,01
Fremskrittspartiet FRP 83 16,34
Kristelig Folkeparti KRF 11 2,17
Sum partifordelte stemmer   508 100,00
Blanke sedler   3  
Tvilsomme sedler   1  
Sum avgitte stemmer   512  

 

Endelige resultater Krets:09 Vallset  
Parti Kode Antall stemmer Stemmer i %
De Kristne KRISTNE 5 0,51
Piratpartiet PIR 1 0,10
Sosialistisk Venstreparti SV 31 3,17
Demokratene i Norge DEMN 1 0,10
Kystpartiet KYST 0 0,00
Miljøpartiet De Grønne MDG 17 1,74
Rødt RØDT 4 0,41
Arbeiderpartiet A 492 50,26
Venstre V 33 3,37
Pensjonistpartiet PP 11 1,12
Høyre H 107 10,93
Senterpartiet SP 136 13,89
Fremskrittspartiet FRP 125 12,77
Kristelig Folkeparti KRF 16 1,63
Sum partifordelte stemmer   979 100,00
Blanke sedler   10  
Tvilsomme sedler   0  
Sum avgitte stemmer   989  

 

Endelige resultater Krets: Forhånd  
Parti Kode Antall stemmer Stemmer i %
De Kristne KRISTNE 23 0,88
Piratpartiet PIR 8 0,31
Sosialistisk Venstreparti SV 92 3,53
Demokratene i Norge DEMN 0 0,00
Kystpartiet KYST 2 0,08
Miljøpartiet De Grønne MDG 88 3,38
Rødt RØDT 27 1,04
Arbeiderpartiet A 1180 45,31
Venstre V 101 3,88
Pensjonistpartiet PP 69 2,65
Høyre H 390 14,98
Senterpartiet SP 218 8,37
Fremskrittspartiet FRP 304 11,67
Kristelig Folkeparti KRF 102 3,92
Sum partifordelte stemmer   2604 100,00
Blanke sedler   11  
Tvilsomme sedler   1  
Sum avgitte stemmer   2616