Hva gjør vi?

På dagaktivitetstilbudet er det grupper med 6-8 personer hver dag. Hver enkelt person har tilbud  1-3 dager pr.uke. Vi spiser frokost og middag sammen. Det tilbys transport mellom eget hjem og dagaktivitetstilbudet. Vi kjører fra dagaktivitetstilbudet  kl.08:15 med retur kl.14:00. Vi ønsker å tilby en trivelig og trygg møteplass. Det er viktig at hver enkelt har en god opplevelse og kan delta i aktiviteter, dagsturer og hyggelig samvær. Dagaktivitetstilbudet samarbeider med de pårørende for å gi et best mulig tilbud.

 

Hvor er vi?                                                                                                                           

Dagaktivitetstilbudet ved Stange Helse og omsorgssenter,
Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange.

Åpningstid: Mandag til fredag klokka 9:30-14:00
Telefon: 62 56 22 64. Mobil: 906 23 742
 

 

Dagaktivitetstilbudet ved Ottestad Bo- og servicesenter,
Håkenstadvegen 16, 2312 Ottestad.

Åpningstid: Mandag, torsdag og fredag klokka 9:30-14:00
Telefon: 62 56 23 11. Mobil: 906 55560

 

 

Dagaktivitetstilbudet ved Vallset Bo- og servicesenter,
Skalbergvegen 5, 2330 Vallset.

Åpningstid: tirsdag og onsdag klokka 9:30-14:00
Telefon: 62 56 2411. Mobil: 906 84250