Demensteamet er en del av kommunens tilbud for hjemmeboende personer som begynner å få utfordringer med dagliglivets aktiviteter.

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Observasjon og kartlegging. Riktig diagnostisering er viktig for å kunne gi det rette tilbudet.
  • Bindeledd mellom hjemmesykepleien, fastlege og spesialisthelsetjenesten.
  • Samtale, råd og veiledning.

Hvordan arbeider vi?

  • Hjemmebesøk med pårørende tilstede.
  • Kartlegging av hukommelsesvansker med samtaler og tester.
  • Utdypende samtaler med pårørende.
  • Vurdering av behov for bistand.
  • Henvise videre til aktuell instans. Samarbeid med fastlege.
  • Oppfølging.

 

Hvem er vi?

Ergoterapeut Ida Benedicte Udengen

41679881

Spesialsykepleier Anne Ekren

41679880

Ring oss for å avtale tid for en prat.

Du treffer oss på mobil 416 79 881 eller 416 79 880 på tirsdager og onsdager 08.00 – 15.30

Vi har kontor på Helse og Rehabilitering, Høgmyr, Romedalsvegen 6, 2335 Stange.

Tjenesten er gratis. Trenger ikke henvisning fra lege, men vi trenger de opplysningene som fylles ut i henvisningsskjema under.

Henvisningsskjema

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester og omsorgsbolig