Administrasjonsavdelingen er vanligvis betjent fra kl. 08-16 alle dager.
Telefonnummer 62562600.

Rektor:
Carl Gustav Follestad, tlf. 62562601/91377773. 
Epost: carl.gustav.follestad@edu.stange.kommune.no

Assisterende rektor:
Erik Sundstrøm, tlf. 62562602/90983496
Epost: erik.sundstrøm@edu.stange.kommune.no

Rådgiver:
Kristin Lillemo, tlf. 62562605 
Epost: kristin.lillemo@edu.stange.kommune.no

Spes.ped. koordinator:          
Gunnar Helge Arnekleiv, tlf. 62562606
Epost: gunnar.helge.arnekleiv@edu.stange.kommune.no       

Førstesekretær:                     
Envera Hromalic, tlf. 62562600
Epost: envera.hromalic@edu. stange.kommune.no         

Helsesøster:
Hege Alfstad Bergsodden, tlf. 98260331
Epost: hege.alfstad.bergsodden@stange.kommune.no
Hege Alfstad Bergsodden