VirksomhetslederBjørn Lunstøeng97046584
 KontorlederBjørn Titterud 
OveringeniørLeif-Thore Hoelsether90059822
OveringeniørOve Simensen91345065
Drift- og vedlikeholdslederTerje Emil Dahl

92843761

HusøkonomBrede Bergsvendsen91606741
 

Husøkonom

assistent

Heidi Uthuslien

 

FørstesekretærRandi Lier Hov

62562052