EiendomssjefBjørn Lunstøeng97046584
 

Rådgiver

Økonomi og personal, leieavtaler

Bjørn Titterud98240976
 Prosjektsjef  

Overingeniør

Prosjektleder rehabilitering og nybygg

Leif-Thore Hoelsether90059822

Overingeniør

Prosjektleder rehabilitering og nybygg

Ove Simensen91345065
 

Prosjektleder

Prosjektleder rehabilitering og nybygg
Tomtesalg

Krister Skjærbekk97707709

Drift- og vedlikeholdsleder

Drift og vedlikehold av kommunale tjenestebygg

Terje Emil Dahl

92843761

Husøkonom

Renholdsleder for kommunale tjenestebygg

 

Brede Bergsvendsen91606741
 

Assisterende husøkonom

Assisterende renholdsleder  for kommunale tjenestebygg

Heidi Uthuslien

 

 

Kjøkkensjef

Stange produksjonskjøkken, mat til hjemmeboende, institusjoner og kantiner

Øyvind Ekornhol95148091
 Assisterende kjøkkensjefTone Hansen91127697

Konsulent

Merkantile- og personaloppgaver

Randi Lier Hov

62562052