Her blir dokumenter og referater fra arbeidet med kommunens samfunnsplan lagt ut fortløpende:

Bakgrunnsdokumenter:

 

Bakgrunnsnotater

Komiteearbeid