Turmål 2017

10 steder i Stange er et turtilbud til alle – et Fysak-tilbud i folkehelsearbeidet som bidrar til god form, god helse og gode naturopplevelser. Du har ikke behov for «sjumilstøvler» for å nå våre turmål. De fl este ligger med kort avstand fra bilvei, noen er egnet for hjulbrukere og andre kan være passende til en dagstur med familien på beina. Dessuten vil du komme til nye steder og bli mye bedre kjent i Stange. 10 steder i Stange er et samarbeid mellom Stange kommune, Hedmark fylkeskommune og Hamar og Hedemarken Turistforening, Stange krets. Her finner du postene på kartet.

Bruk #fysakstange for å dele dine turbilder og delta i konkurransen om årets turbilde i Stange. 

 

 1. Petlundhagan, Ottestad. Parkering ved Ottestad kirke, Hoberg skole, Hoberg barnehage eller Petlundtunet.
  Alt 1: Fra parkering ved kirken følger du rv 222 nordover til Ottestadstien krysser etter ca 500 m. Ta av til høyre og følg stien østover mot Petlundhagan. Når du kommer inn i skogen, ligger posten ved ei åpen slette med en bålplass. Turens lengde ca 3,2 km tur/retur.
  Alt 2: Fra parkering ved barnehage følger du sti østover inn i hagan. Ved stikryss til Ottestadstien følger du denne sørover fram til åpen slette med bålplass hvor posten henger. Turens lengde ca 2 km tur/retur.
  Alt 3: På nordsiden av hagan ligger et nyere byggefelt – Petlundtunet. Her er det mulighet for parkering. Følg Ottestadstien sørover gjennom skogen fram til åpen slette. Turens lengde ca 2 km tur/retur.
   
 2. "Treriksrøysa" Posten står i møtet mellom Løten, Stange og Hamar kommuner og langs Ilsengstiene. Du kan parkere enten på Idrettsparken eller ved Løkenkvern bru over Svartelva.
  Alt. 1: Fra Idrettsparken følger du stien mot Farmenkoia. Like før koia tar du av mot høyre og følger skilting mot Tofsrud. Turen er ca. 1,5 km hver veg.
  Alt. 2: Fra brua går du et lite stykke oppover langs elva, men tar til venstre i første stikryss. Du krysser nå Skøyenvegen og jernbanen. En stund etter kryssing av jernbanen tar du til høyre i et stikryss og følger skilt mot Tofsrud og deretter i neste kryss til venstre mot Idrettsparken. Turen er ca. 2,4 km hver veg.
  Alt. 3: Du kan gå turen som en runde. Mellom Løkenkvern bru og Idrettsparken går du forbi Breidablikk skole og gjennom Impregneringa. Hele runden er ca. 4,8 km. Det er mange andre rundemuligheter også – se karttavler i terrenget eller på www.ilsengstiene.no
   
 3. Irstadkoia
  Alt 1:
  Kjør rv 239 Ås vegen mellom Bryns fi lial og Hekne, til avkjøring under Vardeberget (mobilmasta). P på venstre side. Følg Kristian Lien-stien nordover i ca 1 km. Sving av til høyre mot Irstadkoia, opp en bakke og gå de resterende 3-400 m fram til koia.
  Alt 2: Gå ut fra Klevfos industrimuseum på Ådalsbruk hvor det er parkering. Følg gangbru over dammen og følg Kristian Lien-stien sørover. Avstand fra parkering til koie er 3,3 km. Ca 500 m før du er framme, ta av til venstre hvor det er merket til Irstadkoia. Oppstigning til koia følger langs en bekk østover for så å dreie sørover fram til turmålet. Følg samme sti tilbake til utgangspunktet.
  Alt 3: Sykkeltur er en mulighet. Følg rv 239 Åsvegen til mellom Bryns fi lial og Hekne. Veien tar av nordover etter ca 1 km etter at du har kjørt over rv 3 – følg bomvegen ca 1,5 km. Ca 250 m fra koia kan du parkere sykkelen og gå til fots vestover fram til koia. Veien er en blindvei, så du må ut igjen samme vei som du kom.
   
 4. Geologipost i Reemarka Denne turen starter på husmannsplassen Balberg ved Store Ree. Kjør fra Stange til Store Ree. Kjør gjennom garden og til Balberg, der det fi nnes en parkeringsplass like før du kommer inn på tunet. Følg merket sti fra Balberg ned gjennom skogen. Etter 200 meter tar du til venstre i stikrysset. Da er det en knapp km fram til posten, som henger ved ei informasjonstavle om geologi i Stange vestbygd. For å få en litt lengre tur, kan du følge stien videre fram til Ekebergsvegen. Gå langs vegen nordover forbi Søndre Raa og ta til høyre mellom to jorder like ved ei lita bu på høyre side av vegen. Etter passering av jordet passerer du Hedmarks nest største eik. Hele runden er ca. 2,5 km.
   
 5. Halvorstuberget
  Alt. 1: Parkering ved Røhnedammen. Kjør av E6 mot Sørliterminalen. Ta av til venstre etter 1,5 km inn på bomveg. Kjør denne ytterligere 1,5 km fram til dammen hvor det er parkering. Følg sti (Stasjonsstien)sørover opp på berget – en gåtur på ca 2,5 km t/r.
  Alt 2: Parkering ved Haugen i Prestmarka. Kjør av E6 mot Tangen. Ta av første veg til høyre, ca 200 m etter E6. Kjør nordover i 1,7-1,8 km, sving av til venstre (bomveg) og kjør ytterligere 1,7-1,8 km til parkering. Her passerer Stasjonsstien vegen – følg denne nordover i snaue 2,5 km fram til posten.
   

 6. Slaggerudbakken – Vallset. Fra Gata; følg rv 24 opp Amundrudbakkene og sving av til venstre mot Åsvang. Etter ca 2 km er det P-plass i vegkrysset på Åsengtajet. Fra Romedal sentrum; følg Åsvangvegen til Heknebykrysset, sving til høyre mot Amundrud, kjør 2,7 km til vegkrysset Åsengtajet. Gå ca 600 m østover til stikryss med skilt - ta til venstre over brua og kryss ny tømmerveg og inn på stien. Stien går i lett terreng langs gjerdet til eiendommen Tyriberget. Stien svinger svakt mot høyre til posten som står ved stien ved en åpen hogstfl ate. Herfra ser du eiendommen Slaggerudbakken. Gå videre et stykke ned bakken til stikryss og ta til høyre mot Åsengtajet. Ved neste stidele ta til venstre og gå til neste stikryss hvor du følger stien mot høyre gjennom Svartsvesletta rasteplass og videre tilbake til utgangspunktet. Turen er tilrettelagt av Vallset Kulturstier.
   

 7. Port Arthur. Du kan parkere enten i Gjøvika (gratis) eller i Rotlia (bompenger fra Vethammer). Parkeringsplassen i Rotlia ligger der du parkerer når du skal på tur i naturreservatet.
  Alt. 1: Gå langs stranda forbi krigsminnesmerket på Vethammerodden og ut på Rotliavegen ved Vethammer. Følg vegen et par hundre meter og ta deretter av til venstre oppover lia. Fra plassen Vethammerbakken følger du omtrent den samme høyden sørover. Fortsett til venstre der stien kommer opp fra Rotlia og gå videre en knapp km. Ta av til venstre i stikrysset og gå de siste 500 meterne til posten, som er en knaus i skogen. Turen er 4 km hver veg.
  Alt. 2: Fra Rotlia går du bratt oppover lia fra krysset der stien tar av fra vegen mot Rotlia gård. Ved stikrysset oppe i bakken tar du til høyre og følger stien som forklart under alt. 1. Turen er ca. 1,5 km hver veg.
   

 8. Furuberget, Tangen.Du kan parkere enten foran LSAB Norge ved Fossvegen eller på «Talbots plass» ved Pilegrimsvegen.
  Alt. 1: Parkeringsplassen ligger like øst for krysset mellom Fossvegen og Rabbvegen. Ta av E6 og kjør mot Tangen til det første krysset. Når du har parkert, må du gå langs vegen over brua over Vikselva. Gå inn vegen til skytebanen, her er det merket med blåmerker. Gå sørover langs en skogsbilveg og ta av den blåmerkede stien når den går til venstre. Etter 2 km kommer du til et stikryss der du skal ta til venstre mot Furuberget. Derfra er det halvannen km til toppen av Furuberget. Hele turen er på 3,4 km hver veg. Hvis du vil gå en litt lengre runde, kan du fortsette videre sørover, ta til høyre i første stikryss og følge merking mot Vikselv bru. Hele runden er ca. 7,2 km.
  Alt. 2: Kjør Espavegen sørover fra fylkesveg 222 gjennom Tangen og ta av ned en sideveg til Pilegrimsvegen etter 2,1 km. Kjør under jernbanen og parker på en stor plass til venstre for vegen like etter krysset med Pilegrimsvegen. Gå tilbake langs den vegen du kom kjørende på. Ved jernbaneundergangen kommer du inn på stien, som du følger oppover lia. Ta til høyre i første stikryss og følg skilting mot Furuberget. Turen er ca. 1,8 km hver veg.
   

 9. Skesvollen, Vallset
  Alt. 1: Rundløype fra Egerud. Følge fv 24 sydover mot Malungen. 300 m før avkjøring til østsiden av Harasjøen svinger du av hovedvegen til høyre hvor det er parkering. Følg merket sti (kalles Skolevegen) fram til Optjernsberget. Følg stien videre til Skesvollen hvor bøtta henger. Herfra følger dere sti i ca 500 meter til skogsbilveg som går framover mot Egerud igjen. Turen er 6,2 km lang i lett skogsterreng.
  Alt. 2: Kjør fv 24 til Lisætra som ligger ca 1,5 km nord for Malungen. Når du har svingt av til høyre mot Lisætra, følg grusvei 1,8 km mot Optjernsberget. Ta til høyre ved skilt Skolevegen, derfra 400 m til parkering. Denne turen er 3,8 km lang tur/retur i lett skogsterreng. Turen er tilrettelagt av Romedal Almenning Turstilag (RAT).
   

 10. Knukberget, Espa. Kjør inn i Stange allmenning ved Vensvangen hvor det er bompengebetaling. Etter ca 2,5 km - ta av vegen til venstre mot Knuken. Fra vegkrysset kjører du videre østover i ytterligere 2 km hvor det er parkering på venstre siden av vegen etter at du har krysset bru over elva Lahlumsåa. Følg vei nordover i ca 400 m før oppstigingen på stien begynner. Du ser toppen godt fra vegen når du kjører mot parkeringen. Oppstigningen er ca 2 km i bratt terreng. Fra toppen følger du sti sørover og ned igjen til bilvegen. Det er fullt mulig å parkere også her hvor stien kommer ned igjen på vegen og da gå runden fra sør og nordover mot tårnet. Avstand mellom de to P-plasser langs vegen er ca 800 m. Turen er tilrettelagt av Espa Turstilag som for øvrig skal ha en fellestur til Knuktårnet tirsdag 30. mai med Even Sveen som turleder.